Časté dotazy

Na této stránce naleznete odpovědi na časté dotazy týkající se oddlužení. Pokud máte jiný dotaz, neváhejte nám jej zaslat.

Obecně k oddlužení

Všechny své věřitele znát nemusíte. Postačí, pokud znáte alespoň dva.

Věřitelé mají povinnost v insolvenčním rejstříku kontrolovat, zda s Vámi bylo zahájeno insolvenční řízení a případně ve lhůtě dvou měsíců od povolení oddlužení svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. Pokud tak včas neučiní, nebude se jejich pohledávka hradit.

Pouze ve výjimečných případech se může stát, že si soud vyžádá informaci o všech Vám známých věřitelích.

Orientační kalkulačku naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti ČR na tomto odkazu

Upozorňujeme, že kalkulačka je pouze orientační a výše splátek se může v některých případech lišit.

Jednotlivci musí být schopni splácet alespoň cca 2.300,- Kč měsíčně a manželé cca 3.400,- Kč měsíčně.

Je také nutné vzít na vědomí, že o způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, případně insolvenční soud (pokud se nekoná schůze věřitelů). Může se tak stát, že jako způsob oddlužení bude zvoleno zpeněžení majetku. V takovém případě se měsíční splátky nehradí a oddlužení bude splněno prodejem vašeho majetku.

V případě jednotlivce činí minimální výše splátky částku cca 2.300,- Kč. 

V případě oddlužení manželů tato částka činí cca 3.400,- Kč.

Pokud Váš příjem nedostačuje ke strhávání minimální splátky, lze tuto situaci řešit tak, že se Vám třetí osoba smlouvou o důchodu zaváže pro účely oddlužení poskytovat měsíčně konkrétní částku.

Kontaktujte nás a my Vám tuto smlouvu připravíme.

Dlužník sám tuto volbu učinit nemůže.

Může však v návrhu na povolení oddlužení navrhnout jako řešení svého úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, což v námi zpracovávaných návrzích standardně činíme.

O volbě způsobu oddlužení rozhodují věřitelé na schůzi věřitelů. V naprosté většině případů však věřitelé o konání této schůze nežádají a volbu činí insolvenční soud.

Povinnosti v průběhu oddlužení

Vaší hlavní povinností v insolvenčním řízení bude nutnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, tedy nejčastěji zaměstnání.

V případě, že v průběhu oddlužení svou práci ztratíte, budete muset vyvinout maximální úsilí k obstarání nového zaměstnání.

Nesmíte odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat.

Majetek a mimořádné příjmy získané dědictvím, darem nebo majetek z neúčinného právního úkonu budete muset vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a následné mimořádné splátce věřitelům.

Za majetek z neúčinného právního úkonu se považuje především majetek, který jste se snažili před žádostí o povolení oddlužení „schovat“ např. převodem na osobu blízkou.

Každou změnu svého bydliště, sídla či zaměstnání budete muset bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.

V naprosté většině případů oddlužení není volen ani věřitelský výbor. Plnění této povinnosti je tak jednoduché.

Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku bude Vaší povinností předložit insolvenčnímu soudu přehled příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání.

Nesmíte zatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru bude Vaší povinností předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení.

Nesmíte poskytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody (např. hradit některému z věřitelů splátky „bokem“ mimo insolvenční řízení).

Nesmíte tvořit další dluhy, které nebudete schopni plnit.

V případě porušení těchto povinností by soud mohl vaše oddlužení zrušit a prohlásit na Váš majetek konkurs (prodej majetku bez osvobození od placení zbytku pohledávek).

V případě porušení povinností by insolvenční soud mohl vaše oddlužení zrušit a prohlásit na Váš majetek konkurs (prodej majetku bez osvobození od placení zbytku pohledávek).

Ač se na první pohled mohou povinnosti v oddlužení zdát složité, není tomu tak.

Pokud budete veškeré neočekávané události hlásit insolvenčnímu správci, nemusíte se bát, že něco zanedbáte.

Ostatní Dotazy

Ano.

Starobní důchodci a invalidních důchodci ve 2. a 3. stupni invalidity jsou zvláště chráněnými osobami, u kterých činí délka oddlužení pouze 3 roky.

Ano.

Budete potřebovat potvrzení úřadu práce o tom, že jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Budete povinni si novou práci najít co nejdříve. 

Pokud například musíte pravidelně hradit drahé léky a zjistili jste, že Váš příjem by po odečtení splátek nepostačoval pro pokrytí základních životních potřeb, existuje možnost požádat o nižší splátky.

Tuto žádost je nutné uvést již v návrhu na povolení oddlužení (výjimečně při osobní schůzce s insolvenčním správcem) a současně je nutné navrhnout výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení.

Žádost je potřeba odůvodnit (uvést důvody proč chcete nižší splátku). Soud budou zajímat také okolnosti, které Vás dovedly do dluhové situace.

Pokud soud shledá důvody pro stanovení nižších splátek, tak vaši žádosti vyhoví.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.