Základní informace o oddlužení

Co je cílem oddlužení?

V důsledku různých životních situací, jako je například ztráta zaměstnání, se může stát, že přestanete být schopni své dluhy splácet. Úroky však neustále narůstají a další půjčky vedou pouze do dluhové spirály a exekucí. I přes veškeré úsilí pak často bývá nemožné se bez cizí pomoci dluhů zbavit.

Oddlužení, které bývá často také neodborně označováno jako osobní bankrot, je speciální proces, jehož cílem je právě tyto situace řešit. 

V případě úspěšného oddlužení Vás insolvenční soud osvobodí od placení zbytku dosud neuhrazených dluhů (výjimkou jsou dluhy z trestných činů nebo úmyslně způsobených škod).

To znamená, že začnete znovu žít bez exekucí a nepříjemných vymahačů. Věřitelé už nebudou moci žádným způsobem své původní pohledávky vymáhat.

Oddlužení probíhá podle insolvenčního zákona a nad jeho průběhem dohlíží soud a insolvenční správce. Vyhnete se tak finančním institucím, které nabízí řešení dluhů pouze formou další půjčky, která ve většině případu zadlužení pouze zvýší a ve výsledku situaci jen zhorší.

Pro koho je oddlužení určeno?

Oddlužení je určeno všem fyzickým osobám, které se nachází v úpadku. To znamená, že musíte mít alespoň 2 různé věřitele s pohledávkami alespoň 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně nejste schopni tyto dluhy hradit.

Druhou podmínkou je jakýkoliv pravidelný příjem, ze kterého Vám bude moci být srážena částka určena věřitelům a na odměnu insolvenčního správce. Tato částka činí nejméně 2.200,- Kč měsíčně v případě jednotlivce nebo 3.300,- Kč v případě společného oddlužení manželů. Využijte orientační kalkulačku splátek.

Upozorňujeme, že případné dlužné výživné je speciální pohledávkou, kterou je nutné vždy v průběhu oddlužení plně uhradit. Minimální výše splátek proto může být v takovém případě větší.

Pokud Váš příjem na minimální splátku nedosahuje, lze řešit i takovou situaci. Váš známý nebo příbuzný se může zavázat, že Vám bude pravidelně každý měsíc chybějící částku darovat. I s tímto Vám pomůžeme.

Oddlužení je určeno i pro podnikající fyzické osoby (OSVČ). Zde je podmínka souhlasu věřitelů. Souhlas se automaticky předpokládá, pokud věřitel soudu nesdělí něco jiného.

způsoby a délka oddlužení

Insolvenční zákon zná dva způsoby oddlužení:

  • Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

První ze způsobů oddlužení znamená, že budete po stanovenou dobu z vašeho příjmu splácet částku přesahující nezabavitelné minimum a současně dojde k prodeji vašeho majetku.

Doba splácení činí 3 roky, pokud jste již v důchodu, byl Vám přiznán 2. nebo 3. stupeň invalidity nebo pokud za 3 roky splatíte alespoň 60 % všech dluhů.

V ostatních případech bude činit doba splácení 5 let

Dřívější povinnost minimální úhrady 30 % dluhů byla zrušena. Nyní je v oddlužení důležité řádně plnit své povinnosti a vyvíjet maximální úsilí pro uspokojení věřitelů.

Není nutné mít obavu, že insolvenční správce prodá vaší postel, ledničku či jiné obvyklé vybavení domácnosti. Obvyklé vybavení domácnosti ani drobný majetek, který nemá žádnou hodnotu, nepodléhá zpeněžení.

Druhý ze způsobů oddlužení znamená, že dojde pouze k prodeji vašeho majetku. Majetek budete muset insolvenčnímu správci vydat k prodeji.

Nezávazná konzultace zdarma

Nejste si jistí, zda podmínky oddlužení splňujete, nebo je Vás případ složitější? Neváhejte nás kontaktovat. Vaši situaci nezávazně posoudíme a navrhneme řešení. 

Krok 1
Příprava návrhu

Jakmile od Vás budeme mít veškeré potřebné údaje, advokát  připraví návrh na povolení oddlužení včetně příloh.

Přílohy nám zašlete podepsané a my návrh elektronicky podáme soudu.

Můžete využít náš Formulář pro zahájení oddlužení.

Krok 2
Zahájení řízení

Insolvenční soud do 3 dnů od doručení návrhu zahájí vaše řízení.

Od tohoto okamžiku nesmíte svým věřitelům splácet žádné půjčky a úvěry, zmenšovat svůj majetek ani vytvářet nové dluhy.

Nadále budete platit jen výživné a běžné výdaje na živobytí (voda, energie, nájem). 

Krok 3
Povolení oddlužení

Pokud vše dobře dopadne, insolvenční soud za přibližně 2 - 3 týdny rozhodne o povolení oddlužení. Současně bude ustanoven insolvenční správce.

Krok 4
Schůzka s insolvenčním správcem

Insolvenční správce Vás poučí o povinnostech v oddlužení a posoudí vaše majetkové poměry. 

Insolvenční správce dále přezkoumá, zda věřitelé do insolvenčního řízení přihlásili pouze oprávněné pohledávky.

Nezákonné pohledávky věřitelům tzv. popře.

Krok 5
Schválení oddlužení

Pokud o to požádá nadpoloviční většina věřitelů, bude se u soudu konat schůze věřitelů, která rozhodne o způsobu vašeho oddlužení.

V naprosté většině případů se však schůze nekoná a o způsobu oddlužení rozhodne soud.

Oddlužení je možné jedním ze dvou způsobů:

  • plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  • zpeněžením majetkové podstaty
Hotovo
Osvobození od placení pohledávek

Pokud budete v průběhu oddlužení řádně plnit své povinnosti, insolvenční soud vydá nejpozději za 5 let rozhodnutí, kterým Vás osvobodí od placení všech pohledávek.

Začnete znovu žít bez dluhů, obav z exekutorů a nepříjemných vymahačů.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.