Schůzka s insolvenčním správcem. Na co se připravit?

Jednací místnost

Schůzka s insolvenčním správcem čeká každého, kdo se rozhodne proces oddlužení absolvovat. Jakékoliv obavy ze schůzky jsou však zbytečné. Insolvenční správce je odborník, který dlužníka poučí o jeho právech a povinnostech v průběhu insolvenčního řízení, provede s dlužníkem přezkum přihlášených pohledávek věřitelů a další zákonem stanovené úkony předcházející schválení oddlužení.

Kdo je to insolvenční správce?

Insolvenční správce je osobou, která dohlíží na řádný průběh insolvenčního řízení, rozděluje splátky věřitelům a pravidelně informuje insolvenční soud o tom, zda dlužník plní všechny své povinnosti v oddlužení.

Současně se jedná o vzdělaného odborníka, který před zahájením své činnosti absolvoval zkoušky insolvenčních správců, které jsou považovány za jedny z nejtěžších profesních zkoušek vůbec.

Nutno však podotknout, že insolvenční správce není právním poradcem či advokátem dlužníka, který by měl povinnost být s dlužníkem neustále v kontaktu, jak se řada lidí domnívá.

Insolvenční správce by tedy měl případné dotazy dlužníka týkající se oddlužení v přiměřené době zodpovědět, není však jeho povinností podrobně všechny své kroky vysvětlovat.

Kdy a kde se schůzka uskuteční?

Insolvenční správce je povinen dlužníkovi oznámit místo a čas konání schůzky vždy alespoň 7 dní předem, aby měl dlužník dostatek času se na jednání připravit a zajistit si dopravu. Oznámení bývá zasíláno poštou. Řada správců  termín stanoví až po předchozí telefonické domluvě tak, aby vyhovoval oběma.

Schůzka se koná zpravidla v kanceláři insolvenčního správce. Může se však uskutečnit i v místě bydliště dlužníka.

Dlužníkům s omezenou pohyblivostí (např. na invalidním vozíku) lze proto doporučit, aby včas svého insolvenčního správce kontaktovali, informovali jej o svých zdravotních problémech a současně jej požádali, aby schůzka proběhla v místě bydliště. Insolvenční správce může změnit místo a termín jednání i dodatečně.

Co je potřeba si připravit?

Insolvenční správce bude vždy požadovat doklad k ověření totožnosti a zpravidla také doklady o příjmech za posledních 3 – 6 měsíců (výplatní pásky, přehled příjmů a výdajů OSVČ) a seznam majetku. 

Své konkrétní požadavky insolvenční správce dlužníkovi vždy předem sdělí. 

Jak bude schůzka probíhat?

Na začátku jednání insolvenční správce ověří dlužníkovu totožnost a následně mu vysvětlí, jak bude jednání probíhat a co vše bude nutné probrat. Celá schůzka většinou nepřekročí jednu hodinu.

Poučení o průběhu oddlužení a povinnostech dlužníka:

Insolvenční správce dlužníkovi vysvětlí, jak bude jeho oddlužení probíhat a současně jej poučí o veškerých povinnostech, které bude muset plnit, aby jeho oddlužení skončilo úspěšně.

Zjištění poměrů dlužníka:

Insolvenční správce s dlužníkem probere jeho osobní stav, vyživovací povinnosti k dětem, dosažené vzdělání, současné zaměstnání, výši příjmů, náklady na bydlení a další nezbytné skutečnosti.

Na základě těchto informací si udělá představu o aktuální situaci dlužníka a doporučí insolvenčnímu soudu způsob, jakým by mělo být oddlužení schváleno. V naprosté většině případů správce navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Zjištěné informace poslouží také ke stanovení částky, která bude z dlužníkova příjmu po dobu trvání oddlužení strhávána a následně zasílána přihlášeným věřitelům.

Zjištění majetku dlužníka:

Insolvenční správce v součinnosti s dlužníkem vyhotoví seznam jeho majetku, který by bylo možné zpeněžit a použít na splátku věřitelům. Mezi tento majetek se nezařazují věci osobní potřeby (zubní kartáček, ošacení, snubní prsten apod.) a obvyklé vybavení domácnosti (lednička, pračka, vařič apod.), pokud nemají nadstandardní hodnotu jako například pračka či lednička za 50.000,- Kč.

Přezkum přihlášených pohledávek:

Insolvenční správce dlužníkovi předloží seznam pohledávek, které věřitelé do insolvenčního řízení v soudem stanovené lhůtě přihlásili a sdělí mu důvod vzniku každé pohledávky.

Následně každou z pohledávek přezkoumá a posoudí, zda byla věřitelem přihlášena oprávněně. Pokud dojde k závěru, že věřitel na pohledávku nemá zákonný nárok, tak ji tzv. popře. Současně požádá o stanovisko k jednotlivým pohledávkám dlužníka, který má rovněž právo pohledávku popřít.

Důvodem popření může být například skutečnost, že pohledávka vůbec neexistuje, došlo k jejímu promlčení, došlo k přihlášení v nesprávné výši, jedná se o pohledávku lichevní a podobně. 

Věřitel takto popřené (nevykonatelné) pohledávky bude mít možnost se ve lhůtě 30 dnů vůči insolvenčnímu správci  žalobou domáhat určení, že pohledávka je oprávněná (jestliže pohledávku popřel dlužník, bude žaloba směřovat na něj). Pokud této možnosti nevyužije nebo nebude úspěšný, tak se k pohledávce dále nebude přihlížet a nebude se v oddlužení hradit.  Často se tak stává, že insolvenční správce dlužníkům jejich dluh sníží o desítky až stovky tisíc korun.

Insolvenční správce je nezbytnou součástí každého insolvenčního řízení. Je důležité vždy dbát jeho pokynů a zejména obstarat jakékoliv dokumenty, které si od vás k termínu schůzky vyžádá. Nezapomeňte dorazit včas. Pokud se totiž bez omluvy nedostavíte či snad na termín jednání zapomenete, může to být důvodem pro zrušení již povoleného oddlužení.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Aktualizováno 27. 1. 2022

Mgr. Filip Falta, advokát

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.