Ochrana dlužníka před exekutory v insolvenčním řízení (oddlužení)

Co se stane s Vaší exekucí exekucí po zahájení insolvenčního řízení?

Po zahájení insolvenčního řízení již exekutor nesmí exekuce provádět. Co to znamená a jakým způsobem je dlužník před exekutorem v oddlužení chráněn?

Exekuce po zahájení insolvenčního řízení

Nejpozději do 3 dnů poté, co bude insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, dojde ke zveřejnění vyhlášky o zahájení řízení. S tímto okamžikem je spojena řada účinků. Jedním z účinků je právě i zákaz provádění exekucí, kterým se exekutoři musí řídit.

Zákaz provádění exekucí znamená, že exekutor nesmí:

  • prodat nemovitost dlužníka v dražbě
  • prodat movité věci dlužníka
  • strhnout peníze z bankovního účtu dlužníka
  • vyplatit vymoženou částku věřiteli
  • zřídit exekutorské zástavní právo k nemovitostem dlužníka

Exekutoři však mohou i nadále zahajovat nové exekuce a vykonávat úkony směřující k zajištění majetku dlužníka. Jedná se o úkony, která mají zabránit tomu, aby se dlužník zbavoval svého majetku, převáděl jej na jiné osoby či jej ukrýval.

Exekutor může i nadále činit následující:

  • zablokovat bankovní účet dlužníka
  • přikázat plátci příjmu dlužníka, aby z příjmu prováděl srážky (srážky budou u plátce zadržovány a po schválení oddlužení převedeny insolvenčnímu správci k rozdělení mezi věřitele)
  • vyhotovit soupis majetku dlužníka

Jakmile insolvenční soud rozhodne o úpadku dlužníka (zpravidla do 2 týdnů od zahájení insolvenčního řízení), exekutoři nemohou nové exekuce ani zahájit.

Kdy bude bankovní účet dlužníka odblokován?

K odblokování bankovního účtu dlužníka dojde až po schválení oddlužení. Je nutné pamatovat na to, že po zahájení insolvenčního řízení soud nejprve rozhoduje o úpadku a povolení oddlužení a až následně o schválení oddlužení.

Reálně tak lze očekávat odblokování bankovního účtu přibližně po třech měsících od podání návrhu na povolení oddlužení.

Dlužník může po schválení oddlužení začít na svém bankovním účtu spořit peníze, které mu z příjmu zůstanou po stržení splátky určené pro oddlužení. S těmito penězi může libovolně nakládat, neboť patří pouze jemu a nelze je již zabavit. Jedná se o velkou výhodu oddlužení oproti exekucím.

Výjimky ze zákazu provádění exekucí

Dlužník by v průběhu oddlužení měl řádně plnit své povinnosti a především zabránit vzniku nových dluhů, které nebude schopen včas splácet. Pokud by totiž ke vzniku nových dluhů po splatnosti v průběhu oddlužení došlo, výše uvedený zákaz by se neuplatnil a věřitel by tak svou pohledávku mohl vymáhat exekučně. 

Vznik nových dluhů po splatnosti v průběhu oddlužení by současně znamenal hrubé porušení povinností. Oddlužení by v takovém případě bylo zrušeno bez osvobození od placení zbytku dosud nesplacených dluhů. Veškeré exekuce dlužníka by po skončení insolvenčního řízení mohly zase pokračovat.

Druhá výjimka ze zákazu provádění exekucí po zahájení insolvenčního řízení může nastat v případě, že tak rozhodne insolvenční soud (nejčastěji se bude jednat o předběžné opatření soudu). K tomu však dochází jen vzácně.

Jestliže je na Váš majetek vedena exekuce, bývá oddlužení zpravidla jedinou možností, jak se dostat z dluhové pasti. V exekuci Vaše dluhy stále narůstají o úroky, sankce a smluvní pokuty. V oddlužení se růst dluhů naopak zcela zastaví a skončí neustále upomínky a telefonáty věřitelů.

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, můžete nás kdykoliv nezávazně kontaktovat. Pro žádost o přípravu návrhu na povolení oddlužení využijte náš formulář, který proces posouzení a přípravy značně urychlí.

Aktualizováno 13. 5. 2022

Mgr. Filip Falta, advokát 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.