Oddlužení důchodců a jeho výhody

Oddlužení důchodců a jeho výhody

Jaké jsou výhody oddlužení důchodců? Jak dlouho oddlužení důchodců trvá? Co vše je potřeba si pro úspěšné zahájení oddlužení připravit? To vše Vám v dnešním článku objasníme.

Pokud se nacházíte v situaci, kdy jste již v důchodovém věku a místo zaslouženého odpočinku zápasíte s dluhy, které nejste schopni splácet, oddlužení (osobní bankrot) může být cestou z dluhové pasti i pro Vás. Jestliže Vás naopak zajímá průběh oddlužení v praxi, můžete si přečíst náš předchozí článek o oddlužení pana Karla.

Výhody oddlužení důchodců

Hlavní výhoda spočívá v rychlosti oddlužení.

V případě oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dojde k oddlužení již za 3 roky (běžně tato doba činí 5 let). Pokud by se Vám však dluhy povedlo zcela uhradit, skončí oddlužení i dříve.

Po uplynutí této doby Vás insolvenční soud svým rozhodnutím osvobodí od placení zbytku dosud neuhrazených dluhů. Není přitom podstatné, jakou část dluhů za tuto dobu splatíte, pokud budete dodržovat veškeré povinnosti.

Jaké jsou podmínky?

Mírnější režim oddlužení se na Vás vztahuje, jestliže:

  • Vám vznikl nárok na starobní důchod před schválením oddlužení, nebo
  • jste invalidním důchodcem ve druhém nebo třetím stupni invalidity a
  • máte alespoň 2 dluhy u různých věřitelů, které jsou více než 30 dnů po splatnosti.

V případě starobních důchodců je nutné, aby nárok na starobní důchod vznikl před schválením oddlužení a trval po celou jeho dobu. U invalidních důchodců postačuje, pokud ke vzniku invalidity dojde kdykoliv, tedy i v průběhu oddlužení.

Je nutné zdůraznit, že tento mírný způsob oddlužení (ve zkrácené době 3 let) lze využít pouze jednou. Jedná se o ochranu před zneužitím institutu oddlužení nepoctivými dlužníky. Pokud už Vám insolvenční soud dluhy v minulosti ve zkrácené době 3 let odpustil, bude doba oddlužení činit standardních 5 let. Pouze z vážných důvodů soud může umožnit oddlužení ve zkrácené době i opakovaně.

Jaký je nutný příjem?

Aby Vám bylo oddlužení soudem povoleno, je nutné mít příjem v takové výši, aby z něj pro účely oddlužení bylo možné strhávat přibližně 2.300,- Kč každý měsíc. Částka, kterou lze z důchodu strhávat, se liší podle toho, zda máte manžela, nebo děti, které dosud studují a neživí se samy.

Jako příklad lze uvést paní Janu, která má je rozvedená a její děti již pracují. Pravidelný důchod paní Jany činí 11.200,- Kč. Z této částky bude možné strhávat 2.284,- Kč každý měsíc. Paní Jana tak může zahájit oddlužení.

Pan Josef je ženatý a jeho děti taktéž pracují. Důchod pana Josefa činí také 11.200,- Kč. Vzhledem k tomu, že má manželku, bude z důchodu možné strhávat pouze 558,- Kč měsíčně. Důchod pana Josefa je pro zahájení oddlužení nedostačující. I tato situace však má řešení. Syn pana Josefa se nabídl, že mu bude pravidelně každý měsíc přispívat částkou 2.000,- Kč a uzavřel s ním tzv. smlouvu o důchodu, kterou pan Josef přiloží k návrhu na povolení oddlužení. Dohromady tak bude pan Karel moci splácet 2.558,- Kč měsíčně a může oddlužení zahájit.

Jak lze vidět, úspěšně se lze  svých dluhů zbavit i v důchodovém věku. Pokud chcete vyřešit své dluhy jednou provždy, můžete nás kdykoliv kontaktovat se svým dotazem. Nezávazně posoudíme Vaši situaci a navrhneme řešení. Pokud budete splňovat podmínky oddlužení, připravíme pro Vás návrh na povolení oddlužení, včetně všech nezbytných příloh, který následně zašleme soudu.

Aktualizováno 13. 5. 2022

Mgr. Filip Falta, advokát

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.