Podmínky oddlužení v roce 2023

Podmínky oddlužení v roce 2022

V průběhu ledna jsme obdrželi řadu dotazů. Nejčastěji se nás ptáte, zda se podmínky oddlužení s příchodem roku 2023 změnily a kdo v současné době může o oddlužení žádat. V tomto článku proto přinášíme přehledné shrnutí podmínek oddlužení a potřebných dokumentů.

Proč oddlužení?

Oddlužení je jediným způsobem, jak se natrvalo zbavit veškerých dluhů, aniž by bylo nutné se dále zadlužovat a sjednávat nové půjčky.

V případě splnění všech podmínek vydá insolvenční soud usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení zbytku jeho dosud neuhrazených dluhů. Dlužník může začít nový start do života.

Kdo může o oddlužení žádat?

Oddlužení je dostupné pro všechny fyzické osoby, které nezvládají své dluhy splácet. O oddlužení tedy mohou žádat studenti, zaměstnanci, OSVČ i senioři, a to buď samostatně, nebo společně jako manželé. Podmínkou je:

 • existence alespoň 2 dluhů u různých věřitelů, které jsou více než 30 dnů po splatnosti;
 • pravidelný příjem umožňující splácet alespoň minimální měsíční splátku ve výši přibližně 2.300,- Kč.

Jak dlouho oddlužení trvá?

Délka oddlužení závisí na způsobu, jakým je oddlužení schváleno. Naprostá většina oddlužení probíhá formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (prodejem hodnotného majetku dlužníka).

Z dlužníkova příjmu je po zákonem stanovenou dobu strhávána zákonem určená částka, kterou následně insolvenční správce rozděluje věřitelům. Následně soud rozhoduje o osvobození dlužníka od placení zbytků jeho neuhrazených dluhů.

Splátkový kalendář je nutno plnit:

 • po dobu 3 let v případě seniorů ve starobním důchodu;
 • po dobu 3 let v případě osob ve 2 a vyšším stupni invalidity;
 • po dobu 3 let, pokud splátky postačí při úhradu alespoň 60 % dluhů;
 • po dobu 5 let v ostatních případech.

Po splnění splátkového kalendáře insolvenční soud zhodnotí, zda dlužník v průběhu oddlužení řádně plnil své povinnosti a následně rozhodne o osvobození od placení zbytku dluhů. 

V minulosti bylo nezbytně nutné uhradit alespoň 30 % všech dluhů, tato podmínka však byla zrušena. Nyní tak pro osvobození od placení dluhů postačuje, aby dlužník v průběhu oddlužení vyvinul maximální snahu o uspokojení pohledávek svých věřitelů a své povinnosti nezanedbával.

Co je potřeba ke zpracování žádosti o povolení oddlužení?

Dokumenty potřebné ke zpracování žádosti o povolení oddlužení se liší v závislosti na konkrétní osobě (zda se jedná o zaměstnance, seniora apod.). Zpravidla jsou potřeba:

 • dokumenty k alespoň 2 dluhům (výzvy k úhradě, rozsudky, exekuční příkazy apod.);
 • potvrzení o veškerých příjmech za posledních 12 měsíců;
 • pracovní smlouva;
 • čestná prohlášení;
 • výpis z rejstříku trestů.

Uniknout z dluhové pasti bývá často s ohledem na narůstající úroky a penále nemožné. Oddlužení nabízí jedinečnou možnost, jak narůstání dluhů zastavit a následně se těchto dluhů natrvalo zbavit. To vše bez dalších půjček pod dohledem soudu a insolvenčního správce.

V případě, že Vás také trápí dluhy a potřebujete se zahájením oddlužení pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Posoudíme, zda je pro Vás oddlužení vhodné a následně připravíme veškeré nezbytné dokumenty, které jsou pro zahájení oddlužení potřeba. Poté zajistíme doručení dokumentů soudu.

Aktualizováno 11. 1. 2023

Mgr. Filip Falta, advokát

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.