Zásady zpracování osobních údajů

Níže naleznete naše zásady zpracování osobních údajů. Vysvětlíme Vám, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a na základě jakým důvodů či kdy je můžeme sbírat a zpracovávat. Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správci osobních údajů

Správci osobních údajů jsou současně:

 • Mgr. Filip Falta, advokát, ev. č. ČAK 19031, IČO: 08515557
  se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
 • JUDr. Jan Groborz, advokát, ev. č. ČAK 18812, IČO: 08106339 
  se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno
Případy zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme:

 • V případě, že využijete našich služeb a stanete se našimi klienty.
 • V případě společné komunikace.
Vaše práva týkající se osobních údajů

Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás správce zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
Zpracovávané osobní údaje jsou

Tyto osobní údaje zpracováváme:

 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození a rodné číslo.
 • Adresu bydliště.
 • Telefon, e-mailovou adresu, ID datové schránky.
 • Údaje z výpisu z rejstříku trestů.
 • Vzájemnou komunikaci.
 • Informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb poskytnete.
Právní důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu, v těchto případech:

 • Kontakt, nabídka a následné poskytnutí právní služby.
 • Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
 • Vedení evidence klientů a případná obrana, pokud dojde ke sporu.
Ostatní informace

Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování právní služby a dále 10 let po jejím ukončení, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

Poskytnuté osobní údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme třetím osobám, ledaže jsme k tomu povinni na základě právních předpisů či rozhodnutí příslušných orgánů.

Insolvenční řízení je veřejné. Informace o jeho průběhu jsou dostupné na webu https://isir.justice.cz/, kde jsou insolvenčním soudem zveřejňovány i osobní údaje dlužníků.

Informace týkající se poskytovaných právních služeb podléhají advokátní mlčenlivosti.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů byly vyhotoveny ke dni 1. 9. 2020 a aktualizovány dne 25. 6. 2022. 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.